پرواز اسلو با سعودی ایرلاینز بعلت عدم تناسب زمانی کنسل شد…


پس از تلاش بسیار و جلسات متعدد،‌زمان برگشت ما از مدینه با سعودی ایرلاینز بجای ۲۶ آگوست به ۲۴ آگوست تغییر یافت. این به معنی از دست دادن ۲ روز در مدینه بود و به همین علت پرواز با سعودی ایرلاینز را کنسل کردیم.

کلیه بلیطها با ترکیش ایرلاینز سفارش شده اند. انشاالله بزودی اطلاعات بلیطها را ارسال خواهیم کرد

أخبار

Comments are disabled.